Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
2529 3ec1 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
cholera
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaszydera szydera
cholera
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaszydera szydera
cholera
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
cholera
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
cholera
6458 002b 420
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny
cholera
0936 0455 420
Reposted fromsoftboi softboi viaPinkpills Pinkpills
cholera
1593 005e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaPinkpills Pinkpills
3390 523c 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
cholera
3949 a80e 420
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
cholera
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
cholera
9959 8162 420
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
cholera
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
cholera
nostalgia is a liar. nothing was ever as good as you remember it to be. there’s a reason you don’t talk to that person anymore, there’s a reason you’re not part of each other’s lives. don’t trust nostalgia. grieve. reflect. move on.
Reposted fromhwaiting hwaiting viaPoranny Poranny
cholera
0338 8c8c 420
2400 ef82 420

sand-snake-kate:

Jaden Smith by  Peter Ash Lee for Vogue Korea // Willow Smith by Ben Toms for Dazed

cholera
3361 6586 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viainsanedreamer insanedreamer
cholera
4782 973e 420
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
4225 6ed0 420
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl