Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8186 613c 420

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

cholera

Uwierz, że to, co czyni cię wrażliwym, czyni cię pięknym. Wrażliwość nie jest czymś komfortowym, ani czymś rozdzierającym – to coś niezbędnego. To gotowość do powiedzenia pierwszemu „kocham cię“, gotowość do działania, gdy nie ma żadnych gwarancji, gotowość do oddychania, gdy czekasz na wynik mammografii. Wrażliwość to skłonność do inwestycji w związek, który może, ale nie musi się udać. Aby żyć we właściwy sposób trzeba zaprzestać kontroli i przewidywania, a w zamian skontaktować się ze swoją wrażliwością.

Wrażliwość jest jądrem wstydu i strachu i naszych walk o zyskanie poczucia wartości. Jest ona także miejscem narodzin radości i kreatywności, poczucia przynależności i miłości.

Warto starać się dowiedzieć jak najwięcej na swój temat, ale tylko wtedy, gdy potrafimy być przy tym dla siebie dobrzy. Autentyczność polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy i siły, ale też na akceptacji własnej słabości i wrażliwości.

Teraz rozumiem, że tworzenie własnej historii i polubienie siebie wymaga wielkiej odwagi.

Przegrałam walkę z własną wrażliwością, ale prawdopodobnie wygrałam walkę o odzyskanie własnego życia.

— Brené Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
cholera
2096 464a 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cholera
2195 469d 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cholera
2203 c818 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cholera
2325 829b 420

Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s’engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.

Elle a toujours les yeux ouverts
Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s’évaporer les soleils,
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.

Paul Éluard
Reposted fromvaporous vaporous
cholera
2012 f409 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cholera
8663 7926 420
Reposted fromzciach zciach
cholera
1365 2028 420
Stanisław Dróżdż - Zapominanie
cholera
9880 a1f5 420
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
cholera
9586 4af8 420
Reposted fromSilentRule SilentRule viatfu tfu
cholera
9205 e450 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viatfu tfu
cholera
5858 53b5 420
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viawszystkodupa wszystkodupa
0911 bde7 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
9242 747d 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
cholera
6462 dbc1 420
cholera
0929 1763 420
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
cholera
5390 0731 420
Ryszard Krynicki
cholera
cholera
9360 b7a3 420
Reposted frompanimruk panimruk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl