Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
cholera
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
cholera
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
cholera
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
cholera
9681 293f 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
cholera
8876 0946 420
Reposted frommalinove malinove viajointskurwysyn jointskurwysyn
cholera
7040 1c9c 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutkapa outkapa
cholera
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
cholera
Since the day you've left me, the sun is not shining, the birds are not singing and I'm just drowning.
— whydowefall
Reposted frompamietajmnie pamietajmnie viaPoranny Poranny
cholera
9792 a4ef 420
Reposted fromyouuung youuung viajointskurwysyn jointskurwysyn
cholera
cholera
0978 468b 420
cholera
cholera
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
9936 660c 420

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
cholera
6349 25a0 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
cholera
cholera
1743 fdb9 420
Reposted fromkaiee kaiee viainsanedreamer insanedreamer
cholera
6130 9042 420
see more
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl