Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
cholera
cholera
8466 be49 420
Reposted frombanitka banitka viaawakened awakened
cholera
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaoutkapa outkapa
cholera
8151 31b7 420
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
cholera
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer
cholera
9935 344c 420
Reposted frombrumous brumous vialubiew0 lubiew0
7857 5f85 420

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viaPoranny Poranny
cholera
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
cholera
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viawszystkodupa wszystkodupa
9954 97a8 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
cholera
6444 8e1b 420
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPinkpills Pinkpills
cholera
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
2416 77de 420

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

cholera
7189 676e 420
Reposted fromnuitlys nuitlys viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl