Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
1564 9d37 420
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
9791 ffe8 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
7515 8be3 420

lovewatts:

Via @watts.place (at Los Angeles, California)

cholera
7404 7ff0 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera
cholera

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

— tulipanowa.soup.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaszydera szydera
cholera
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
9353 e405 420

sterility:

my words//not my art

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
cholera
0337 fd00 420
cholera
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasomebunny somebunny
2428 0505 420

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

9833 b065 420
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viasomebunny somebunny
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viaPoranny Poranny
cholera
9651 3b61 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabrzask brzask
cholera
3157 c836 420
Reposted fromlittlebreath littlebreath viasomebunny somebunny
7364 f4a0 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzoskvinia brzoskvinia
cholera
9788 06d2 420
Reposted fromlittlestories littlestories viarawwwr rawwwr
cholera
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viasomebunny somebunny
1961 c0a0 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl