Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
1070 0bc1 420
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
cholera
cholera
2942 88fe 420
Reposted fromcaraseen caraseen viaszydera szydera
cholera
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr
6912 d583 420
Reposted fromfreakish freakish viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
cholera
6262 0c42 420
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaszydera szydera
cholera
9180 580b 420
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
cholera
9820 708a 420
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaszydera szydera
cholera
9128 8d92 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
4916 9db9 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
cholera
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
cholera
9417 1deb 420
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
6291 4a34 420
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viaszydera szydera
cholera
5170 2524 420
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
cholera
Zabawa to podstawowa rzecz, jaką dziecko się zajmuje, kiedy tylko pozostawi się je w spokoju. Niezależnie od warunków i okoliczności, zabawa jest dla dziecka najważniejsza – można to zaobserwować na przykład w szpitalu, gdzie dzieci, często mimo wielkiego bólu, podejmują zabawę. Nie możemy zanegować ani przeoczyć ogromnej potrzeby zabawy u dzieci – nie ma lepszego sposobu nauki niż zabawa. Niepotrzebnie oddzielamy zabawę od nauki, mówimy: koniec zabawy, teraz trzeba się pouczyć.
— André Stern
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viastonerr stonerr
cholera
1670 5bc8 420
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viaszydera szydera
cholera
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
cholera


Annegret Soltau 3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl