Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6411 f264 420
Reposted fromcrosslab crosslab viajointskurwysyn jointskurwysyn
cholera
7034 a7e7 420
cholera
5690 3258 420
Reposted fromdontbemad dontbemad
cholera
5694 de37 420
Reposted fromdontbemad dontbemad
cholera
5882 ff92 420
Reposted fromexistential existential viaPoranny Poranny
1610 e8bd 420

sexondary:

“I love you. I hope you go to sleep knowing that.”

Reposted fromkulamin kulamin viainsanedreamer insanedreamer
5984 1407 420
cholera
5884 f48f 420
5279 0309 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPinkpills Pinkpills
cholera
5200 ceb4 420
Wiersze o moim psychiatrze 3
cholera
4175 d937 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapamietajmnie pamietajmnie
cholera
3254 f0b4 420
Reposted fromolaosa olaosa viadontbemad dontbemad
cholera
cholera
4875 e0c1 420
Reposted fromdontbemad dontbemad
cholera

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasmutnazupa smutnazupa
cholera
3028 8c97 420
Andrew Wyeth, Master Bedroom, 1965 Collection of Victoria Browning Wyeth
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
cholera
7562 490d 420
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
6283 5fa3 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl