Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
2681 6c96 420
Reposted fromNekoii Nekoii viaAnetzschka Anetzschka
cholera
4206 1e7c 420
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
cholera
8581 85a4 420
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
8873 43b9 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
cholera
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
cholera
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaszydera szydera
9413 cf6b 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasomebunny somebunny
cholera
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasomebunny somebunny
cholera
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasomebunny somebunny
cholera
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viawszystkodupa wszystkodupa
5813 73de 420
Reposted fromcensored-aggregator censored-aggregator via0 0
cholera
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
cholera
5533 5701 420
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
2781 e2ca 420
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
3520 fded 420
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa
6747 4a26 420

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi via0 0
cholera
8119 5ec5
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaszydera szydera
cholera
3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viaawakened awakened
cholera
cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl