Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cholera
2995 ca01 420
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
8268 bfa8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
cholera
6769 1726 420
Reposted fromwyczes wyczes vialifeless lifeless
cholera
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
cholera
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viabisia bisia
cholera
4954 3763 420
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
cholera
4426 ef2b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
7576 2ecb 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
cholera
6527 500b 420
cholera
2705 4cd5 420
cholera
Reposted fromPoranny Poranny
2356 ff3e 420
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaszydera szydera
cholera
8779 48d3 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
cholera
3223 3f38 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
cholera
5665 27e2 420
cholera
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
cholera
9612 6278 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
0714 bb6d 420
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
cholera
9133 5507 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaPinkpills Pinkpills
cholera
8371 fbe6 420
Reposted fromnoticeable noticeable viaPinkpills Pinkpills
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl